ایین دادرسی کیفری2
ایین دادرسی کیفری2

«جزوه تایپ شده»

ایین دادرسی کیفری2
( 19 صفحه )


نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی

استاد دهشیری
فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از انتخاب شما با توجه به احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نمایدهرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات،
شرعا حـــرام است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ا د ک 2_1641045484_54400_8473_1325.zip0.33 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 35,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت