تجارت4
تجارت4

«جزوه تایپ شده»

تجارت4
( 22 صفحه )


نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی

استاد رحیمی زاده

فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از انتخاب شما با توجه به احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نمایدهرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات،
شرعا حـــرام است

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تجارت 4_1640709487_54300_8473_1979.zip0.39 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 35,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت