دفاع مقدس
دفاع مقدس

«جزوه تایپ شده»

انقلاب اسلامی

نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدیفرهیخته گرامی، ضمن تشکر ازاحترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نمایدهرگونه انتشار غیرمجاز(در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعاحـــرام است.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

دفاع_1625230441_50708_8473_1194.zip0.93 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت