جــــزا اختصاصی 1
جــــزا اختصاصی 1

«جزوه تایپ شده»

جـــــــزا اختصاصی 1
-
( حاوی 26 صفحه)


نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی

استاد علی مزیدی


فرهیخته گرامی، ضمن تشکر ازاحترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نمایدهرگونه انتشار غیرمجاز(در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعاحـــرام است.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

جـــزا اختصاصی1_1625227277_50704_8473_1529.zip0.93 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 39,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت