مسئـولیت مدنـــی خاص
مسئـولیت مدنـــی خاص

«جزوه تایپ شده»

مسئولیت های مدنـــــی خاص- ( حاوی 37صفحه)

نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی

استاد مهدیه دره شیری


فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از
احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا
حـــرام است.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

مسئولیت های مدنی خاص_1625224130_50699_8473_1783.zip0.32 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت